Szkolenie z ochrony danych-osobowych

Jak przeprowadzić szkolenie z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych RODO jest szczególnie wymagane w przypadku tych osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów. Wdrażanie RODO w instytucjach publicznych i firmach prywatnych, mających nieustanny kontakt z danymi osób trzecich jest bowiem warunkiem działania ich zgodnie z obowiązującym prawem.

Metodyka, wykład, a także prezentacje multimedialnie, to tylko niektóre z narzędzi, które obejmuje szkolenie. Ochrona danych osobowych RODO zostanie tutaj przedstawiona na poszczególnych przykładach i przez podyktowanie odpowiednich przepisów i zaprezentowanie praktyk. Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów i umiejętności wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z danymi osobowymi oraz współdziałanie z osobami odpowiedzialnymi.

Firma szkoleniowa „bez owijania” regularnie organizuje szkolenia z ochrony danych osobowych zgodne z obowiązującym prawem. Dodatkowo sprawdza czy dana instytucja lub przedsiębiorstwo przestrzega ustaleń RODO przeprowadzając audyty RODO.

Głosuj
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz