Teatr Wielki

Dlaczego teatr jest ważny w życiu ludzi?

Historia teatru i jego socjologia

Na pytanie „Dlaczego teatr jest ważny w życiu ludzi?” odpowiada sama jego długa historia. Dzieje teatru miały początek blisko 2500 lat temu. Początkowo sztuki odbywały się na wolnym powietrzu oraz dotyczyły najczęściej sfery religijnej. Dzisiejszy teatr znacząco różni się od tego starożytnego. Teraz rozwinęły się też różne jego formy jak np. teatr impresaryjny, bulwarowy, uliczny, radiowy, uliczny, szkolny czy telewizyjny, e-teatr.

Przedstawienie współczesne odgrywane jest w wielu miejscach Świata, w Polsce na deskach m.in. takich znanych teatrów jak Teatr Narodowy z Warszawy, Teatr im. Juliusza Słowackiego z Krakowa czy Teatr Wielki z Poznania. Historia tego ostatniego sięga okresu międzywojennego, otwarto go w 1919 r., teatr budowano w trakcie zaboru pruskiego, gdy wycofywano język polski ze szkół i przesiedlano nauczycieli, była to więc twierdza i swoista ostoja polskości, szerzej na ten temat można poczytać na: https://opera.poznan.pl/pl/o-teatrze-wielkim. Pamięć o tym jest ważna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nie rzadko współczucie i empatia zanika.

Sztuki teatralne z pewnością rozwijają, pobudzają wyobraźnie oraz twórcze myślenie. Publiczność może wczuwać się w emocję przekazywane przez aktorów i spojrzeć na różne sprawy z odmiennej perspektywy. Na zmianę sposobu myślenia duży wpływ ma każdy rodzaj obcowania ze sztuką np. operą, filharmonią, warto aby ten rodzaj ekspresji był nadal kultywowany.

Głosuj
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz