Usługa outsourcingu inspektora ochrony danych

Outsourcing IOD

26 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Bardzo szybko rozporządzenie to zaczęto nazywać po prostu RODO. Wprowadziło ono wiele zmian, pojawiło się między innymi stanowisko inspektora danych osobowych, którego zadaniem jest wspieranie administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe.

Na to stanowisko może zostać powołana dowolna osoba, niekoniecznie musi to być jeden z zatrudnionych pracowników. Wśród usług outsourcingowych pojawiła się w związku z tym zupełnie nowa – outsourcing inspektora ochrony danych. Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych to usługa, która zapewnia korzystającej z niej firmie kompleksową, fachową opieką nad wszelkimi kwestami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych. To, że siedziba firma świadczącej tę usługę mieści się np. w Warszawie nie oznacza, że nie mogą z jej oferty skorzystać przedsiębiorstwa czy instytucje działające w innych miastach. Firma, która oferuje outsourcing inspektora ochrony danych jest otwarta także na klientów spoza Warszawy.

Jedną z nich jest firma o konkretnej nazwie „bez owijania”. Oferuje ona usługę outsourcingu inspektora ochrony danych wykonywaną przez rzetelne i profesjonalne osoby.

Głosuj
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz